فاطمه قاضی زاده

فاطمه قاضی زاده

تایپیست

  • امتیاز ۰
  • رتبه ۰
  • رکورد تایپ فارسی ۱۵۷
  • رکورد تایپ انگلیسی ۱۷۰
زمان عضویت

۳ سال پیش


محل سکونت


تخصص ها


امضا