فاطمه شجاعیان

فاطمه شجاعیان

تایپیست

زمان عضویت

۱ سال پیش


محل سکونت

البرز-فردیس


تخصص ها

ورد (Word) اکسل ویرایش و صفحه آرایی


امضا