فرشته خوش سیما

فرشته خوش سیما

تایپیست

  • امتیاز ۰
  • رتبه ۰
  • رکورد تایپ فارسی ۴۷
  • رکورد تایپ انگلیسی ۲۹
زمان عضویت

۲ سال پیش


محل سکونت

قم


تخصص ها


امضا