الهام

الهام

تایپیست

  • امتیاز ۰
  • رتبه ۱۹,۱۷۴
  • رکورد تایپ فارسی ۷۰
  • رکورد تایپ انگلیسی ۲۳
زمان عضویت

۶ روز پیش


محل سکونت

تهران


تخصص ها


امضا