الهام

الهام

تایپیست

  • امتیاز ۰
  • رتبه ۱۹,۰۰۱
  • رکورد تایپ فارسی ۷۸
  • رکورد تایپ انگلیسی ۳۰
زمان عضویت

۷ ماه پیش


محل سکونت

تهران


تخصص ها


امضا