ناجیه طالب

ناجیه طالب

تایپیست

زمان عضویت

۳ ماه پیش


محل سکونت

تبریز


تخصص ها

ورد (Word) اکسل رسم چارت و نمودار ویرایش و صفحه آرایی


امضا