نگار خادمی

نگار خادمی

تایپیست

زمان عضویت

۱۰ ماه پیش


محل سکونت

اراک


تخصص ها

ورد (Word) اکسل ویرایش و صفحه آرایی جستجوی مقاله و تحقیق


امضا