فرخ کریمی

فرخ کریمی

تایپیست

  • امتیاز ۰
  • رتبه ۰
  • رکورد تایپ فارسی ۴۸
  • رکورد تایپ انگلیسی ۲۹
زمان عضویت

۸ ماه پیش


محل سکونت


تخصص ها


امضا