فرخ کریمی

فرخ کریمی

تایپیست

  • امتیاز ۰
  • رتبه ۰
  • رکورد تایپ فارسی ۴۶
  • رکورد تایپ انگلیسی ۰
زمان عضویت

۶ روز پیش


محل سکونت


تخصص ها


امضا