حمید کوشکی زمانی

حمید کوشکی زمانی

تایپیست

  • امتیاز ۰
  • رتبه ۱۷,۲۰۰
  • رکورد تایپ فارسی ۵۳
  • رکورد تایپ انگلیسی ۱۹
زمان عضویت

۴ ماه پیش


محل سکونت


تخصص ها


امضا