فاطمه عطایی هکانی

فاطمه عطایی هکانی

تایپیست

  • امتیاز ۱۱۷
  • رتبه ۱۰۲
  • رکورد تایپ فارسی ۸۳
  • رکورد تایپ انگلیسی ۴۲
زمان عضویت

۲ ماه پیش


محل سکونت

تهران


تخصص ها


امضا