فرناز شهسواری

فرناز شهسواری

تایپیست

  • امتیاز ۱,۶۶۴
  • رتبه ۱۲
  • رکورد تایپ فارسی ۰
  • رکورد تایپ انگلیسی ۰
زمان عضویت

۱ سال پیش


محل سکونت

قاءمشهر


تخصص ها


امضا