فرناز شهسواری

فرناز شهسواری

تایپیست

  • امتیاز ۱,۶۶۴
  • رتبه ۴
  • رکورد تایپ فارسی ۰
  • رکورد تایپ انگلیسی ۰
زمان عضویت

۹ ماه پیش


محل سکونت

قاءمشهر


تخصص ها


امضا