حمیدرضا پورنقی

حمیدرضا پورنقی

تایپیست

زمان عضویت

۱ سال پیش


محل سکونت

قم


تخصص ها

ورد (Word) جستجوی مقاله و تحقیق


امضا

تست امضاء

درباره حمیدرضا پورنقی

تست درباره من
این درباره من از - خط دوم