معصومه زبیدی

معصومه زبیدی

تایپیست

  • امتیاز ۲۵۷
  • رتبه ۲۰
  • رکورد تایپ فارسی ۲۶
  • رکورد تایپ انگلیسی ۰
زمان عضویت

۹ ماه پیش


محل سکونت

اهوا


تخصص ها


امضا