مرتضی

مرتضی

تایپیست

  • امتیاز ۱۲۳
  • رتبه ۱۵
  • رکورد تایپ فارسی ۲۹
  • رکورد تایپ انگلیسی ۱۴
زمان عضویت

۱ ماه پیش


محل سکونت

قزوین


تخصص ها

ورد (Word) اکسل


امضا