Shayesteh shiezadeh

Shayesteh shiezadeh

تایپیست

  • امتیاز ۰
  • رتبه ۴,۸۰۷
  • رکورد تایپ فارسی ۲۰
  • رکورد تایپ انگلیسی ۱۸
زمان عضویت

۱ سال پیش


محل سکونت


تخصص ها


امضا