Shayesteh shiezadeh

Shayesteh shiezadeh

تایپیست

  • امتیاز ۰
  • رتبه ۴,۶۱۰
  • رکورد تایپ فارسی ۲۰
  • رکورد تایپ انگلیسی ۱۸
زمان عضویت

۲ ماه پیش


محل سکونت


تخصص ها


امضا