نجمه

نجمه

تایپیست

  • امتیاز ۸۰
  • رتبه ۱۶۴
  • رکورد تایپ فارسی ۱۶
  • رکورد تایپ انگلیسی ۱۰
زمان عضویت

۱ سال پیش


محل سکونت

اراک


تخصص ها


امضا