زهرا پیری

زهرا پیری

تایپیست

  • امتیاز ۷۴۲
  • رتبه ۱۹۵
  • رکورد تایپ فارسی ۱۶
  • رکورد تایپ انگلیسی ۰
زمان عضویت

۱ سال پیش


محل سکونت

بدره


تخصص ها


امضا

درباره زهرا پیری

هیدروژئولوژیست