زیبا اکبری

زیبا اکبری

تایپیست

زمان عضویت

۲ سال پیش


محل سکونت

تهران


تخصص ها

ورد (Word) اکسل ویرایش و صفحه آرایی


امضا