-----

-----

تایپیست

  • امتیاز ۱,۳۲۹
  • رتبه ۱۱۷
  • رکورد تایپ فارسی ۴۱
  • رکورد تایپ انگلیسی ۰
زمان عضویت

۲ سال پیش


محل سکونت

----


تخصص ها


امضا