زهرا روحاني

زهرا روحاني

تایپیست

زمان عضویت

۷ سال پیش


محل سکونت

بجنورد


تخصص ها

ورد (Word) اکسل رسم چارت و نمودار ویرایش و صفحه آرایی جستجوی مقاله و تحقیق


امضا