ندا شوقی

ندا شوقی

تایپیست

زمان عضویت

۲ سال پیش


محل سکونت

تبریز


تخصص ها

ورد (Word) اکسل رسم چارت و نمودار ویرایش و صفحه آرایی جستجوی مقاله و تحقیق


امضا