سرعت تایپ خود را در تایپسرا تست کنید

یکی از امکانات سایت تایپسرا، امکان تست سرعت تایپ هست.

با مراجعه به بخش تست سرعت تایپ می توانید سرعت تایپ خود را با انجام یک تست 60 ثانیه ای به دست آورید.