تست دقیق سرعت تایپ فارسی و انگلیسی

امروزه همگام با تبدیل شدن بسیاری از دست نوشته ها به برگه های تایپ شده و پدیدار گشتن نیاز جدی تر به تایپیست های بیشتر میزان سفارش و انجام تایپ به میزان قابل توجهی رشد کرده است که این امر نیاز به برنامه ای وسیع و دقیق و منظم دارد تا شخص دارنده پروژه تایپ بتواند از تایپ به صورت اینترنتی، ایمن و سریع بهترین بهره را ببرد.

به چه طریق انجام اینترنتی تایپ برای یک ایرانی به زبان فارسی، لاتین و... انجام پذیر می باشد؟ اولویت بندی این امر بر مبنای چه مواردی می باشد؟

جهت تسهیل در امر تایپ مرکز تخصصی تایپ در ایران تحت عنوان خانواده بزرگ تایپسرا با ایجاد عملیات آزمودن سرعت تایپ برای نمایش سرعت تایپ تایپیست عزیز اقدامات قابل توجه ای انجام داده است.

همچنین تایپسرا با این تست سرعت، این قابلیت را به کارفرما یا شخص دارنده پروژه می دهد که  بتواند تایپی ایمن با اطمینان خاطر از توانایی تایپیست محترم به وی تحویل دهد.

 برای تست سرعت تایپ خود به صفحه مربوطه مراجعه نمایید: http://typesara.com/test

موفق باشید