چگونه با نگارش درست تایپ کنیم؟

  در زبان شیرین فارسی رعایت و عدم رعایت برخی قوانین نگارشی می تواند به طور مستقیم یک متنن در مقاله یا روزنامه را از عرش به فرش برساند و بطور دقیق تر یه پروژه کامل و جامع علمی می تواند به علت عدم رعایت طرز و نگارش صحیح در هنگام تایپ کردن ممکن است از چشم خواننده بیافتد.لذا به جهت اهمیت این موضوع تصمیم گرفتیم برخی ازین قوانین را به طور خلاصه و ملموس در اختیار شما بگذاریم.

  در ارتباط با املای کلمات همه ما واقف هستیم که اشتباه یا غلط املایی باعث انحطاط یا سقوط یک مطلب و تبدیل شدن آن به مطلبی طنز امیز یا فاقد اهمیت است. همچنین خود فرد کارفرمای تایپ یا حتی تایپیست به عنوان یک ایرانی به علت علاقه باطنی به شیوایی و زیبایی زبان فارسی با دیدن غلط املایی ناراحت می شود. که بسیار واضح و روشن است که منظور از غلط املایی همان اشتباه تایپیست می باشد و این موضوع ارتباطی به تفاوت در گفتار و نوشتار یک کلمه ندارد،در واقع تازه کاری فرد تایپ کننده یا فقدان دقت و تمرکز کافی و وافی می تواند مورد وجود این غلط های املایی باشد.پیشنهاد ما به تایپیست های گرامی تقویت مهارت های مختلف تایپ کردن می باشد.

  موضوع دوم که دقیقا در زمان انجام تایپ باید مورد دقت قرار گیرد دانستن مورد استفاده هرکدام از کلید های کیبورد می باشد،به عنوان مثال از کلید enter در ورد تنها زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم به پاراگراف بعدی برویم و بین هر جمله و دیگری یک نقطه کافی است.شایان ذکر است که هنگامی که می خواهیم به موضوعی دیگر تغییر بحث دهیم پاراگراف دیگری را اغاز می کنیم و تا زمانی که داریم در مورد همان موضوع تایپ می کنیم نیاز به زدن کلید enter نیست.

  در شروع پاراگراف همانگونه که در همین پاراگراف مشاهده میفرمایید تایپیست باید دقت داشته باشد که دو فاصله خالی باید بزند و این امری است که در شروع پاراگراف حتی در زبان انگلیسی به ان توصیه می شود با این تفاوت که در تایپ انگلیسی با توجه به حوزه تخصصی تایپ از سه یا پنج فاصله خالی استفاده می شود.

زمانی که از علایم نگارشی اعم از نقطه،ویرگول،نقطه ویرگوا و... استفاده می کنیم باید توجه داشته باشیم که این علایم همیشه باید با کلمه قبلی خود بدون فاصله تایپ شوند و از کلمه بعدی خود باید فاصله استاندارد تایپ داشته باشند که اینجا یک فاصله است.همچنین در رابطه با فواصل لازم به ذکر است که اگر متنی دارای تایپ  هر دو زبان انگلیسی و فارسی بود:هنگام قرار گرفتن دو کلمه با زبان متفاوت در کنار هم تایپیست باید یک فاصله بگذارد.

امیدواریم توانسته باشیم به عنوان مرکز تایپ در ایران نقش موثری در رشد تایپ هر ایرانی و ایجاد بستری قابل تحسین در تایپسرا جهت انجام تایپ و سفارش تایپ با مزیت های بیشتر ایفا کرده باشیم.