فریلنسرینگ چیست؟ چه ارتباطی به تایپسرا دارد؟

  فریلنسر یا freelancer به چه کسی گفته می‌شود؟ به شخصی که در حرفه یا شغل مشخصی تخصص دارد و به صورت پروژه ای و مقطعی در آن حرفه بدون داشتن مکان یا زمان از پیش تعیین شده مشغول به کار و ایجاد درآمد می شود، به طور کلی ارائه دهنده خدمات می باشد اما نه به صورت مداوم و ساعتی یا به تعبیری بهتر، در برابر میزان بازده حقوق دریافت می‌کند. فریلنسر شخصی است که به طور آزادانه تنها با به کارگیری دانش خود کسب درآمد ميكند و خود او واقف است که هر چه بیشتر پیشرفت کند فرصت شغلی بهتر می تواند شکار کند.
  در سایت تایپسرا نیز تایپیست های محترم فراوانی در ازای توانایی های خود با توجه به در اختیار داشتن اختیار زمان و مکان اشتغال خود به عنوان فریلنسر پروژه های تایپ را روزانه دریافت کرده و انجام می دهند، که این کار را با گرفتن سفارش تایپ در تایپسرا انجام می دهند.
  حال که با اساس کار تایپسرا، مرکز تخصصی تایپ در ایران، بیش از پیش آشنایی پیدا کردید، شایان ذکر است که فریلنسر های فراوانی آماده به کار جهت انجام تایپ فوری و دریافت سفارش فوری تایپ می باشند که این امر سرای تایپ ایران تحت عنوان تایپسرا را تشکیل داده است.
  بهترین فریلنسر های تایپ یا تایپیست ها، متعهد ترین و صادق ترین ها هستند که با توجه به توانایی زمانی و علمی، خود را به وضوح و راستی به کارفرما ها معرفی کنند. همچنین در صورت دریافت کار آن به نحو احسن و با رعایت تمام شرایط ارائه دهند.